«Gazteen enplegua da gure lehentasuna»

José María Guibert, SJPandemia globalak eragin duen krisiak indartu egin du enpleguaren etorkizunari begirako ziurgabetasuna. Bestalde, enpresen kontratazio beharrak ere aldatu egin dira. Enpleguaren erronka eta, bereziki, gazteen enpleguarena, lehenetsitako helburu bat da, denok kezkatu eta arduratu behar gaituen gaia.

Konpromiso horren erakusgarri bat Enplegu eta Ekintzailetza Foroa dugu. Aurten hamazazpigarren ediziora heldu da eta otsailaren 23an eta 24an ispatuko dugu. Azken edizioak izan zuen arrakasta ikusirik, Deustuko Unibertsitateak formatu birtualaren aldeko apustua egin du, topaketa hau Alumni guztientzat irisgarria izan dadin.
Foroari esker, sektore eta herrialde askotako 100 erakundek baino gehiagok eskaintzen dituzten aukerak bertatik bertara ezagutu ahal izango dira. Azken urtean, 500 konpainiak baino gehiagok argitaratu dituzte Unibertsitatearen Enpleguko atarietan lan eskaintzak.

Berriro ere adierazi nahi dugu prestakuntza lan ona lortzeko gakoetako bat dela. Estatistika Institutua, Unibertsitate Ministerioa edo Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa bezalako erakundeen datuek hala erakusten dute. Datu horiek agerian jarri zuten populazio orokorraren enplegu-tasa (pertsona okupatuen % / populazio guztia) % 68,5ekoa zela; Lanbide Heziketako goi maila ikasia zutenen artean, berriz, % 82,1ekoa; eta unibertsitateko gradudunen artekoa, % 89,3koa. Euskadiko datuak ditugu horiek. Espainiako batez bestekoak zertxobait eskasagoak dira. Ikasketak amaitu eta lau urtera, LHko goi mailakoen % 73 Gizarte Segurantzan afiliatuta daude eta unibertsitatean ikasitakoen artean % 79,2ra heltzen da kopuru hori.

Ahalegin guztia egiten dugu zuen enplegagarritasuna hobetzen. Horretarako, laneratzeko aukera gehiago eta hobeak eskaini nahi dizkizuegu, bai aurten ikasketak amaitzen dituzuenoi, bai arinago amaitu dituzuenoi; lanbideko aholkularitza pertsonalizatuari denbora gehiago eskaini nahi diogu orientatzaile eta aholkularien laguntzaz; prestakuntzako jarduerak sustatu nahi ditugu, lan munduan lehenengo urratsak ematen ari zaretenontzat; ekintzailetzako proiektua garatzeko asmoa duten pertsonei laguntzeko ekimenak areagotu nahi ditugu; eta hurbiletik artatu nahi ditugu enpresa laguntzaileen beharrizanak eta eskaerak.

Ziurgabetasun eta eraldaketa garaia bizi dugu, erronka ukaezinak sortzen dizkiguna, baina gai izan behar dugu aukerak ikusteko.

Zain izango gaituzue.

José María Guibert, SJ

Deustuko Unibertsitateko errektorea

Errektoreordeak eta Dekanotza-Taldeak enpleguaren arloko erronkak azaltzen dituzte

«Lagun egitea helburu, pertsonen lanbideko garapenerako»

Gure Unibertsitatearen asmoa pertsonei lagun egitea da bizitzan zehar dituzten aldaketa prozesuetan, gaitasunetan (ezagutzak) eta jarreretan (balioak) garatu eta hazi daitezen eta enplegagarritasunean islatu dadin.

Lagun egiteko prozesu horren oinarrian ikaskuntza prozesuekin dugun konpromisoa dago, diziplina artekotasuna eta osagarritasuna sustatzeko, beharrezko sendotasun eta malgutasunaren eskutik. Horri esker titulazioen mapa bizia dugu, testuingurura moldatua, etorkizunera begira dagoena eta etengabe eguneratzen dena.

Ikaskuntza prozesu horietan, ekonomia eta gizarte eragileen lankidetzak sekulako garrantzia du asmo handiko praktiken politika garatzeko eta konpromiso estrategiko argia eta erabakigarria izateko titulazio dual berriak ezartzearekin. Horretan guztian azpimarratu behar da zeharkako gaitasunetako prestakuntza eta hizkuntzen erabilera. Biak ala biak garrantzi handiko alderdiak dira enplegagarritasunari begira, mundu globalizatu eta etengabe aldatzen ari den honetan.

Azkenik, azpimarratu behar da bizitzan zeharreko laguntza horrek pertsonen lanbideko garapena duela ardatz eta aparteko garrantzia ematen diola lehenengo lana topatzeari, enplegagarritasunean garrantzizko mugarri baita.

Víctor UrcelayDeustuko Unibertsitateko errektoreordea

«Teologoak behar dira, zalantzarik gabe. Baina Teologia ezagutzen duten profesionalak ere behar dira»

Teologia eta enplegagarritasuna ez dira normalean lotzen. Baina gero eta arruntagoa da onartzea prestakuntza teologikoak areagotu egin dezakeela lanbideko titulazio askoren enplegagarritasun ahalmena. Gertaera erlijiosoak gaur egungo errealitatearen eta beraren bidegurutzeen berri ematen du, besteak beste. Hona hemen datu bat: gizateriaren gehiengoa erlijiosoa da. Gizarte horretan egin nahi diren eraldaketek ez lukete hori alde batera utzi behar. Beraz, gizateriaren alderdi erlijiosoaren berezitasuna, egungo munduaren erronken sustraietan eta garapenean dagoela onartzea eta hori ulertzeko elementuak izatea beharrezko gaitasunak dira jakintza arlo askotan.

Ez da arraroa, horregatik, Teologiak elkarte erlijiosoetatik harantzago ere garrantzia izatea. Giltzarri interesgarriak ematen ditu bere ikuspegia emateko eskatzen zaion tokian. Harrigarria da zenbat gaitan duen zeresana: zelan planteatu osasuna humanizatzetik hasi eta nazioarteko lankidetza goitik behera bideratzera, elkarrizketarako bide berriak pentsatu eta kultura ugariko hirietako bizikidetza erlijiosoa alde batera utzi gabe. Milaka urteko jakituriaren moldakortasunaren adibideak baino ez dira, edozein lanbide aberasten dutenak,, bokazioko sakontasunez egin nahi izanez gero. Teologoak behar dira, zalantzarik gabe. Baina Teologia ezagutzen duten profesionalak ere behar dira.

Francisco José Ruiz Pérez, SJTeologia Fakultateko dekanoa

«Aldatzen ari den munduak galdera eta beharrizan berriei erantzungo dieten pertsonak behar ditu»

Inguruaren konplexutasuna zorroztasunez analizatzeko eta gizarte moduan aurre egingo diegun erronka berriei irtenbideak proposatzeko gai izango diren pertsonak behar dituzte enpresek, erakunde publiko nazional eta internazionalek eta hirugarren sektoreak.

Gizarte eta Giza Zientzien Fakultatean, gure garaiko ezaugarri diren aldaketa azkarrak ulertu eta erantzuten lagunduko duten profesionalak prestatzen ditugu. Lankidetza sareak zabaltzeko erronka geure gain hartzen dugu nazioarteko mugikortasunean eta praktika akademikoetan; prestakuntzaren eta lanbideko praktikaren arteko lotura sendotzen dugu, gure klaseetan profesionalen presentzia areagotuz eta ikasketen amaierako lanak benetako beharrizanei lotuta eginez, eta lan esparruan funtsezko diren gaitasunak jasotzea erraztuko duten prestakuntzako metodologiak indartzen ditugu.

Javier ArellanoGizarte eta Giza Zientzien Fakultateko dekanoa

«Gizarteak gure erronkei erantzungo dieten legelariak behar ditu»

Gure erronka da digitalizazio, gizarte globalizazio eta ekonomia arloetan gertatzen ari den aldaketa azkar baino azkarragoari erantzuteko gai izango diren legelariak prestatzea. Adimen artifizialak dagoeneko aldatu du bulego askotako barne funtzionamenduko prozesu asko, datuetara eta informazio juridikora jotzeko modua. Zuzenbidea gizartetik oso hurbil egongo den eran irakatsi behar da, egungo arazoei segurtasun juridikoz erantzuteko gaitasunak eta trebetasunak emanez.

Gema TomásZuzenbide Fakultateko dekanoa

«Gero eta teknologikoagoa den munduak inoiz baino ingeniari gehiago behar ditu (gizonezkoak eta emakumezkoak)»

Ingeniaritzaren esparruan bi erronka bereiziko nituzke enplegagarritasunari dagokionez. Lehenengo eta behin, profesionalen eskaera eskaintza baino askoz handiagoa den sektorean, bokazio zientifiko-teknologikoak garatzea funtsezkoa da gazteen artean. Beste alde batetik, inguru oso aldakorrean gaude murgilduta eta iraganeko, egungo eta etorkizuneko beharrizanei erantzuteko gai diren profesionalak prestatzea sekulako erronka da.

Etorkizuneko ingeniariek, nahitaez, aldaketetara egokitzeko gaitasun handia, ingeniaritzako eta beste arlo batzuetako diziplina desberdinen arteko ezagutzen hibridazio egokia egiteko erraztasuna eta teknologia digitaletako gaitasun sendoa izan behar dute. Unibertsitateko prestakuntzako hasierako etapetako eta bizitzan zeharreko prestakuntza osoan zehar, unibertsitatearen eta enpresaren arteko lankidetza eraginkorra funtsezko tresna da enplegagarritasunerako.

Asier PerallosIngeniaritza Fakultateko dekanoa

«Deusto Business Schoolek, enpresekin duen lotura eta konpromisoari esker, zure laneko esperientzia bultzatzen du»

Urtero, Deusto Business Schooleko 500 ikasle inguruk bizi dute lanbidera begirako prestakuntza esperientzia, gure gradu eta masterreko titulazioetako nahitaezko praktiken bidez. Horrek, zalantzarik gabe, erraztu egiten du gure tituludunak laneratzea eta oso enplegagarritasun maila altuak izatea, AACSB eta AMBA nazioarteko akreditazioko agentziek berriki aitortu dutenez.

Horregatik, enpresa ehunarekin dugun lotura eta konpromisoa Deusto Business Schoolen ardatz estrategikoa izan da iraganean, hala da gaur egun eta etorkizunean ere hala izango da, nazioarteko enpresen, startup-en eta abarren zorroa zabaltzeko.

Álvaro de la RicaDeusto Business Schooleko dekanoa

«Pertsonen beharrizan biopsikosozialei erantzungo dieten humanizazio ereduetarantz jo behar dugu»

Gaur egungo gizarteak osasun esparruan paradigma aldaketak egin beharra azpimarratzen du. Pertsonen beharrizan biopsikosozialei erantzungo dieten humanizazio ereduetarantz jo behar dugu, hazkuntza eta garapena ere kontuan hartuta, patologiez eta gaixotasunez gain.

Osasun Zientzien Fakultatean, erronka horiek ulertu eta behar den bezala erantzuteko prestatzen ditugu ikasleak. Gure eginkizunik nagusiena hau da: profesional konprometituak prestatzea, gaitasun zientifikoak, ikerketakoak eta profesionalak giza dimentsioarekin uztartzeko gai direnak, erabateko osasunaren ikuspegitik eta pertsona ardatz hartuta. Horretarako, ikaskuntza autonomo, aktibo eta esperientzialagoa izaten lagunduko duten metodologiak aukeratu ditugu oinarri, ikasleak etorkizunean lanbidean aurkituko dituen egoerei aurre egin ahal izateko.

María Carrasco ZabaletaOsasun Zientzien Fakultateko dekanoa

«Hezkuntzak eta jarduera fisikoaren eta kirolaren esparruak pertsonen goitik beherako garapenarekin konprometituta dauden profesionalak behar dituzte»

Hezkuntza eta Kirol Fakultatea erabat konprometituta dago testuinguru eta gizarte mailako errealitate desberdinetara egokitzeko gaitasun handia izango duten profesionalak prestatzearekin.

Gizarteari zerbitzu eman behar diotela sentitzen duten profesionalak prestatzen ditugu eta horretarako, jakintzak ez ezik, pertsonen garapen osoari erantzungo dioten erronketara zuzendutako estrategia eta trebetasunak hartzen ditugu ardatz.

Horregatik, lan esparru desberdinetako praktikak funtsezkoak dira ikaskuntza prozesuan, lanbideko munduan lehenengoz murgiltzeko aukera ematen baitute, helburu horrekin konpromisoa hartuta duten pertsonen eskutik.

María Isabel Ariceta IraolaHezkuntza eta Kirol Fakultateko dekanoa